GOBE Graad 6 Afrikaans For PC Windows and macOS -Free Download

!

GOBE Graad 6 Afrikaans For PC EXE/DMG, Laptop, Desktop, and Computer. Method to download and install on Windows 10, MacOS. Latest edition of “GOBE Graad 6 Afrikaans” app is completable to setup the on both 32bit and 64bit.

Download & ScreenShots:

How To Free Download and Guide To Install GOBE Graad 6 Afrikaans App on Windows PC 32/64bi & macOS

Here is the proper guide to free download GOBE Graad 6 Afrikaans software for PC as an alternative to EXE/DMG. Also, the installation method with the best Android engine like Bluestacks mobile emulator or Nox Android APK App player. These engines are highly recommended to run the APK of GOBE Graad 6 Afrikaans on Windows 10, 8, 7 (all edition), computers, desktops, laptops, and Mac.

  1. Download any emulator below. The official landing pages are below.
  2. Best free mobile emulators are here: BlueStacks.com and BigNox.com
  3. Download & open any on above and use Google ID as an Android device.
  4. Play Store contains GOBE Graad 6 Afrikaans app. So easily took it
  5. Tap via the mouse on the install point below the GOBE Graad 6 Afrikaans logo to start download

Q & A Of GOBE Graad 6 Afrikaans With Features & Using Method

Die program berei graad 6 leerders voor vir jaarlikse asessering in Afrikaans.
Die program bevat voorbeelde van vrae gevra in vorige jare se eksamen vraestelle.

Die leerder het ‘n keuse om ‘n toets te neem of om sintaks en sinbou te oefen.
Die leerder kan selfs ‘n vinnige bereipstoets doen.

Die program randomeer elke vraag en antwoorde en gee antwoorde vir vrae in multikeuse vraag vorm.

Daar is 15 lees begriptoetse en 5 verskillende begripsvrae.
Daar is 5 gedigte met vrae oor alliterasie, assonansie, personifikasie, metafoor en rym

30 Sintaks vraagtipes wat die volgende oefen:
voorsetsels
selfstandige naamwoorde
bywoorde
byvoeglike naamwoorde
werkwoorde
dier geluide en dier kinders
verlede. hede, toekomstige tyd
woorde wat dieselfde klink
sinonieme en antonieme
meervoude
trappe van vergelyking
manlike en vroulike name
verkleining
vraagsinne en bevelsinne
afrkortings
ontkenning
direkte en indirekte rede
onderwerp, voorwerp en gesegde
lydende en bedrywende vorm
voorvoegsels, agtervoegsels en basisvorme
soorname, eiename en versamelname
vergelykings

Hou asseblief jou program opgedateer vir die nuutste vrae.

What’s New Added On The Latest Edition Of GOBE Graad 6 Afrikaans Software

Eerste Weergawe

Disclaimer for GOBE Graad 6 Afrikaans App

Ksniffer.org is the not the owner of the GOBE Graad 6 Afrikaans software. Also, Ksniffer.org is not doing an affiliation for it. The following properties such as the app, logo, trademarks & SS all are the owner is its honorable developer.

Even, we are not directly uploading GOBE Graad 6 Afrikaans apps on our website. Every install will be started from the official software store of the GOBE Graad 6 Afrikaans app.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PlayStorehttps://play.google.com/store/apps/details?id=air.GOBEGraad6AfrikaansUrl